127 rende den verderen marsch, en wel tot aan de passage van de rivier de Sarrealwaar de Ge neraal lietn op zijn priesterlijk woord liet naar huis gaan." Na een uur op de andere zijde van de stad ge- rafraichiseerd te hebben, marscheerde het detache ment omtrent Boult en Bazancourtalwaar de Lieu tenant-Colonel Willemsdohïf weder bij het corps kwam. De marsch werd vervolgd op IsleWar- merivilleSelles en Pont I'auergerBethnivillele ■petit St. IlillaireSt. Martin, VaudesincourtAu~ berivegrand St. Hillaire en Joncherij (alle deze dorpen liggen op de rivier de Suippeen uit ieder dezer plaatsen ostagiers genomen/5 De Avant-garde die de Generaal gezonden had, werd, voor de stad Suippe komendedoor de bur gers opgehoudenhebbende de poorten gebarrica deerd en alle het geweer opgenomen. De Gene raal liet het detachement in orde van bataille ran geren op het veld, om 'snachts daar te blijven, en commandeerde 200 Dragonders te voet, met intentie, om de poort en de burgers te forceren. De pastoor van de stad kwam naar buiten om den Generaal te verzoekencompassie te willen hebben met de inwoners, zeggende, dat zij door den drank zoo ver heen warendat zij niet wisten wat zij deden. De Generaal ordonneerde aan den pastoor dat hij zoude maken dat de burgers het geweer

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 155