*3g en Cheladat en een van Cavalerij onder den Graaf van St. Fremost." Des avonds wanneer alle de kleine detache menten wederom bij het corps kwamen bragten zij vele buit medeals ook eene menigte osta- giers, welker getaldie uit Champagne en Thiera- che mede gevoerd warendaarbij gereekendom trent tot 3oo beliepen gelijk reeds gezegddoor een officier en 5o paarden bewaard wierden en in de marsch achter het detachement marscheerden." De schade, die men rekent geschied te zijn in het Bisdom van Metzbestaat in 55 dorpen en 18 kasteelen die geplunderd en verbrand zijn ge weest.". Daar zijn nog vele kleine particulariteiten, die te groote plaats zouden nemen om hier bij te voe genen dit journaal interromperen." Des avonds na zonnen-ondergang marscheerde het heele detachement af, en den geheelen nacht doorgemarscheerd hebbende over Ste. Barbe-aux Etangs en Neubruckpasseerde men aldaar de ri vier la Nid. Den ijen Junij marscheerde men des morgens door Holmeringen in het Duitsche Lotharingen ge- legendoor de stad BoulaijPledekken en Bun- gendorff op de Abtdije van Bouzonvillealwaar wij de rivier op eene steenen brug passeerdenen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 167