*44 Den 24 naar Tirlemont Den 25 naar Leuven, alwaar een courier, van den Prins Eugenics aan den Generaal gezonden kwam, met de tijding van de affaire bij Denain voorgevallen, en met order om naar Brussel te marsclieren en aldaar te blijven tot nader order. Den zelfden dag marsclieerde het detachement naar Brussel." Den 26 ontving de Generaal een tweede cou rier, met order om naar Mons te marsclieren hetgeen des avonds nog geschieddeen kwamen tot Soigniesalwaar een halte gemaakt^werd en des morgens van den 27 te Monsdien dag kwam wederom een courier aan den Generaalmet or der om spoedig uit Mons naar Doornik te mar- scheerenen arriveerde het detachement den 28 te Doornikalwaar de Generaal order vond om te laten recognosceren langs de rivier de Deuille Pont-AubijBelle-fourier en Pont-Araclieof die bezet mogten zijn met vijandzoo niet, dat hij zoude met het lieele detachement in Douaij mar- scherenzoo het mogelijk was." Toen men rapport gekregen haddat alle de genoemde posten bezet waren kreeg de Generaal order om het geheele detachement in de armé© wederom te doen inrukken die den zelfden dag nog te Doornik kwam camperen."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 172