*74 Ook zij die hadden koopens-trek En gaven nietwes om den drek, En zagen naar geen vuilen grond Maar stapten lustig in het rond, Tot dat zij slaagden in den koop Van een der vetten uit den hoop. Ik had dit met vermaak betracht, Toen 'k bij mijzelven overdacht, Hoe hieruit blijkbaar wordt geleerd Dat hij die winst te doen begeert Niet tellen moet een luttel smeer Niet achten moet het buijig weer Noch geven om een morsig pak Of eenig ander ongemak Edochdat zoo wanneer de zaak Het vordert, hij zich met vermaak, Gelijk de koeijen-koopman doet, Wat ongerijfs getroosten moet. G.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 206