34 De praktische oefeningen in het veld, hebben be staan voor de Kadetten van het 3de en 4de studie jaar (2do en Ist6 klasse) in het opnemen met in strumenten en met het bloote oog het waterpassen het traceren en aanleggen van veldwerkenmijnen en batterijenhet schieten naar de schijf met klein geweer en met de verschillende Artillerie-vuurmon den» De Kadetten van het i3t0 en 2de studiejaar (4de en 3do kl.) hebben zich geoefend in het tra ceren van Kampementen, het uitzetten van posten en in hetgeen verder tot de velddienst behoort. De Kadetten van den Waterstaat hebben dit jaar de werken aan het kanaal van Charleroi be- zigtigd,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1830 | | pagina 62