70 8° HOOFDSTUK. Van de Vacantie. Art. 49. De vacantie voor de Militaire Akademiewordt van den 18. Julij tot den 1. September bepaald. De Eerste Kommandant zal echter het vertrek en de aankomst der Kadetten zoodanig regelendat niet al len op denzelfden dag vertrekken of aankomen, om alle ongeregeldheden door te grooten toeloop voor de middelen van vervoer voor te komen. Ook zal hij de nieuw benoemde Kadetten twee of drie dagen later dan de overigebij de Akademie kunnen doen aankomen. 9° HOOFDSTUK- Wyze en voorwaarden van admissie op de Akademie. Art. 50. Te rekenen van het jaar '1858zullen geene adspi- ranten ouder dan zeventien jaren op de Akademie als Kadetten worden aangenomen. Art. 51. Bij de rangschikking der adspiranten zal mede ge-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 102