JUNIJZomermaand, 50 dagen. Zon in den Kreeft 55 den 21»tea, begin van den Zomer. 1 Vrijdag. 2 Zaturdag. 5 Zondag. 4 Maandag. 5 Dingsdag. 6 Woensdag. 7 Donderdag. 8 Vrijdag. 9 Zaturdag. 10 Zondag. 11 Maandag. 12 Dingsdag. 15 Woensdag. 14 Donderdag. 15 Vrijdag. 16 Zaturdag. 17 Zondag. 18 Maandag. 19 Dingsdag. 20 Woensdag. 21 Donderdag. 22 Vrijdag. 25 Zaturdag. 24 Zondag. 25 Maandag. 26 Dingsdag. 27 Woensdag. 28 Donderdag. 29 Vrijdag. 50 Zaturdag. Pinksteren. 1 Pinksterdag. Quatertemper. Quatertemper. Quatertemper. Volle Maan. Vrijdag den 8slen 's morgens ten 5 ure 10 minuten. Verjaring vanPrins Hendrik derden zoon van den Prins van Oranje. Verjaring der Over winning bij Wa terloo. Laatste Kwart. Vrijdag den 15dcn 'smorgensten 2ure 5 minuten. Nieuwe Maan. Vrijdag den 22"c" 's morgens ten 2ure 55 minuten. Eerste Kwartier Zaturdag den 50slcn 'smorgensten lure 52 minuten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1838 | | pagina 26