t JAARBOEKJE KONINKLIJKE MILITAIRE AKAÜEMIE. gj 09 1 nnmmmim-mmGM Q9 Q rHr? 1867. wk ^Icyret °V° pyo o[^o °v° °A° Z E V E N T I E N I) E J A A R G A N G. B n E D a KROKSE k COM P. imC>'ttc"ts op ^.0 0,5 o/.o oict o^o oj)° o<io t OyO CWÓ esjkp oAo o^o c^>o c^>o c*>o o^o o<>o o^o o^'o cx}o o|o 060 o<So cx-o cx'vo °Y° 0<<5 o|o oGo o^o o^o ofo O(o o{vo o;')° VOOK DE oAo o< >o o/^> cJ^o o/Vo o()o 000 o& ojo O^o

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1867 | | pagina 1