XCIX Leden E. Wijtema. W. Visser. J. L. van Riemsdijk. Jhr. K. F. Quarles van Ufford. G. E. van Lier. A. F. van der Mijll Dekker. H. J. van Veen. SCHERMVEREENIGING tALCMARIA VICTRIX Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie F. J. Bijvoet. 1 President, G. W. van Lommei. Secretaris, A. Weber. Penningmeester, G. A. Meijer. Leden J. N. Broese. G. J. II. van der Beeke. J. Reijsenbach. D. J. G. van Reenen. G. A. Perié.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 105