»a.z>, v.e.n.d. or ft t. o. o. sr c SCHERMVEREENIG1NG Opgericht 11 October 1898. Belast met liet toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie C. P. van Ginkel. P I President, Th J. H. Steur. Secretaris-PenningmeesterJ. H. Carstens. Leden W. F. de Vaijnes van Brakell Buys. J. Oostrijck. F. S. Op ten Noort. W. F. Sillevis. GYMNASTIEK-VEREENIGING (Tot oefening onzer spieren). Opgericht 15 October 1895. Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der Ar tillerie J. C. Logger. PresidentJ. F. K. Hansen. Bestuur: Secretaris, J. W. M. Diemont. PenningmeesterW. Bueno de Mesquita.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 106