CII Leden J. Th. W. Boxman. J. C. Hardeman. H. J Schmidt. H. W. Verment. REVOLVER-SCIIIETVEREENIGING »ENRICUS II." Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie D. Makkink. PresidentA. T. A. Heijting. Secretaris-Penningmeester, L. J. Harmsen. Leden J. H. E. Rückert. H. J. K. Schuitenvoerder. II. J. Vermeer. Bestuur: REVOLVER-SCIIIETVEREENIGING: ))DE FUSELIER." Opgericht 14 October 1898. Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie F. J. Bijvoet. President, II. A. Cramer, es uuiSecret.-PenningmH. L. v. Hoogstraten.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 108