cm Leden P. C. Haalmeijer. J. J. C. Geul. G. M. Holtappel. REVOLVER-CLUB vSORANUS." Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie R. B. A. N. de Quay. j President, W. P. Tielenius Kruythoff. Bestuur: Secret.-Penningm.II. W. van Kerkwijk. Leden J. J. Sporry. II. G. Keppel Hesselink. W. Lasonder. REVOLVER SCHIETVEREENIGING: »D. 0. A. R." »Door Oefening Altijd Raak." Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie R. W. van Wieringen. President, H. J. van Veen BestuuiI Secr.-PenningmeesterG. Th. II. Ragay. Leden C. C. Pels Rijcken. J. A. ten Klooster. G. A. Scheller.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 109