CVIII REVOLVER-SClllETVEREENIGING PIETJE PUCK." Belast inet het toezicht: de Eerste-Luiteiiant der In fanterie C. Webb. PresidentJStok Secr.'Penningm.W. de Vos tot Nederveen Cappel. Leden G. A. Veenendaal. II. J. Schmidt. A. J. Rooseboom. REVOLVER-SCIIIETVEREENIGING WILHELMINA." Belast met het toezicht: de Eerste-Luitenant der Artil lerie G. G. van Everdingen. President, G. E. Oosting. es uuiI gecr.penniUgmq L. M. H. lligly. Leden S. G. Nauta Pieter. R. H. A. van den Wall Bake. R. D. Storm Buijsing.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 114