DEBATING-CLUB nELCK WAT WILS. Belast met het toezicht: De Eerste-Luitcnant der Ar tillerie C. G. van Everdingen. President, A. T. A. Heijting. Bestuur: s Secretaris, L J. Harmsen. BestuurslidII. W. Verment. C. G. Bach. J. Th. W. Boxman. J. II. E. Riickert. J. Groenhof. J. C. Hardeman. B. W. A. Koopman. II. J. Schmidt. H. J. K. Schuitenvoerder. II. J. Vermeer. LAWN-TENNIS-VEREENIGING »L0VE all:' Opgericht 16 Maart 1898. Belast met het toezicht: De Eerste-Luitcnant der In fanterie S. G. Muller. 1 President, F. A. Janssen van Raay. SecretarisN. P. A. du Quesne van Bruchem. PenningmeesterJ. Stok. Leden

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 116