CXI Leden P. A. van der Burg A. F. H. Winter. G. C. Beltman. M. A. Snoeck. H. de Koning. CADETTEN-LAWN-TENNIS-CLUB vENRICVS." Opgericht 19 April 1898. Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der In fanterie S. C Muller. 1 President, H. J. K. Schuitenvoerder. Seer, en Comm. v. mater., A. T. A. Ileijting. Penningmeester, L. J. Harmsen. Leden C. G. Bach. J. Th. W. Boxman. J. H. Everwijn Rückert. J. Groenhof. J. G. Hardeman. A. J. van Riemsdijk. II. J. Schmidt. 11. J. Vermeer. II. W. Verment.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 117