CXIV KEGEL-CLUB: tROHDA." (Recht op het doel aan Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der Infan terie R. B. A. N. de Quay. President, W. Lasonder. Penningmeester, H. W. van Kerkwijk. Secretaris, R. C. Bakker. Leden J. J. Donner. W. P. Tielenius Kruijthoff. H. G. Keppel Hesselink. Jhr. H. J. Repelaer. G. B. F. van der Schoot. A. Rietveld. II. L. van Hoogstraten. KEGEL-CLUB: GOOIT ZE VAN DE SOKKEN." Belast met het toezicht: De Eerste-Luitenant der Infan terie C. P. van Ginkel. President, II. J. K. Schuitenvoerder. Secretaris, A. T. A. Heyting. Penningmeester, L. J. Harmsen. Leden C. G. Bach. J. Th. W. Boxman.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 120