cxv J. Groenhof. J. C. Hardeman. J. II. E. Rückert II J Schmidt. H. W. Vermont. KEGEL-VEREENIGING D. V. V. Opgericht 5 October 1898. Belast met het toezicht: De Kapitein der Infanterie J. Vos. De Eerste-Luitenant der Infanterie G. P. van Ginkel. Bestuur- P^dent, J- E- Stok. Secretaris-Penningmeester, G. G. Bach. Leden P. V. M. F. Amiot. P. H. de Boer. A. J. Rooseboom. II. J. Schmidt. E. Sieburgh. A. M. Verhaar. W. de Vos tot Nederveen Cappel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 121