Cadetten-Bibliotheek. CXV1 Algeineene KrijgskunstTactiekenz. AmberJ., Soldat. Blondel, Coup d'oeil sur les devoirs et l'esprit militaires. Bugeaud, Apercus sur quelques details de la guerre. VignyA. de, Servitude et grandeur militaire. Maximes, conseils et instructions sur l'art de la guerre Buschbeck-Belldorff's Feldtaschenbuch für Ofïiziere aller Waffen der deutschen Armee, 2 Th. Clauzewilz, vonOver den oorlog, 2 dln. Kukili, Beitrag zum pract. Studium des Felddienstes für das k. k. Heer; mit Atlas. WickedeJ. von, Die Ileeresorganisation und Krieg- führing nach den Berechtigungen der Gegenwart. Verslagenrapporten en memoriën omtrent militaire onderwerpen, deel 2 tot en met 21. Gevers LeuvenA. C. T., Overzicht van Neerlands verdedigingsmiddelen. IioogenboomW., Een wcord aan Neerlands volk aan gaande de verdedigbaarheid van Nederland. N. N., Beschouwingen over de verdediging van Nederland. Oud-Soldaat StieltjesDe Nederlandsche hoofdrivieren en de plannen tot hare verdediging. «.tAryï

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 122