CXXII DelpratJ. P., Over de baan der voortgeworpen lichamen. DidionTraité de balistique. HèliéTraité de balistique expérimentale. Mayevski, Traité de balistique extérieure. Prehn, Balistik gezogene Gesclnïtze. Saint Robert, P. cle, Du mouvement des projectiles. Groneau, Canons, Torpilles et Cuirasses. j Genie. PasteurJ. D., Bouwk. handwoordenboek ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, enz. Brialmont, A., La fortification improvisée. La défense des états et les camps retranchés. Instructie voor vesting- en fortcommandanten. Kromhout, Zakboekje voor den Nederl. pionier. Picardat, A., Les mines dans la guerre de campagne. Rco van AlderwereltJ. K. 11. de, De vestingoorlog en de vestingbouw in hunne ontwikkeling beschouwd. Scheliha, Verhandeling over kustverdediging, SeyffardtA. L. W., De vestingoorlog. Voorwaarden Algemeenevoor de uitvoering en het onderhoud der werken onder beheer van het D. v. 0. Wagner, R.Grundrisz der Fortification. Eine Skizze, mit Atlas. Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde. Heek, J. G., De schoone bouwkunst in hare wording en ontwikkeling, vertaald door G. Kuyper Hzn met Atlas. Liibke, Geschichte der Architektur.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 128