CXXXVI Smits, Kompleete werken van don ouden heer Smits, Tollens, Gezamentlijke dichtwerken, 2 dln. Vondel, Al de dichtwerken. VosmaerAmazone. Waf, Bloem en Vrucht. Almanak der adelborsten aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord, 4879. Idem 1880. Idem 1881. Idem 1882. Idem 1883. Idem 1881. Idem 1885. Idem 1895. Jaarboekje van den Hoofdcursus te Kampen, 1883. Idem 1885. Idem 1895. Cadetten-Almanak, 1879. Idem 1881. b. Fransche. E or nierde, La fille de Roland. Les noces d'Attila. Boileau-DespréauxOeuvres poétiques, 2 vol. DieulafoyVolontaire 1792—1793. Corneille, P., Oeuvres. Théatre complet, 3 vol. Chateaubriandde, Atala. René. Les Abencérages. Le génie du Christianisme2 vol. Les martyrs. Les Natchez.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 142