CXL1 VERANDERINGEN en BENOEMINGEN bij hel personeel der Officieren en Burgerambtenaren aan de Koninklijke Militaire Academie. A. Eervol ontheven van hunne betrekking aan de Koninklijke Militaire Academie. G. L. van Pesch, Kolonel der Artillerie, Gouverneur. P. C de Wilde, Luitenant-Kolonel der ArtillerieEerste- Ofïicier. P. P. G. Collette Kapitein der InfanterieLeeraar in tactiek, militair strafrecht en tactische- en belegerings oefeningen op de kaart. W. F. Johannes, Eerste-Luitenant der Infanterie, inge deeld bij de 1ste cadetten-compagniebenoemd tot kapitein bij het 6de Regiment Infanterie. J. J. Schuil, Kapitein der GenieLeeraar in pionier en versterkingskunst en genie-reglementen. D. W. J. Rink, Eerste-Luitenant der InfanterieLeeraar in tactiek en militair strafrecht. M. J. Doppenberg, Eerste-Luitenant der Infanterie, Leeraar in hoogere meetkundebolvormige driehoeksmeting hoogere stelkunst, beschrijvende meetkunde en meet kundig teekenen. R. W. van Wieringen, Eerste-Luitenant der Infanterie, ingedeeld bij de 1ste cadetten-compagnie.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 147