CXLII B. Werkzaam gesteld aan de Koninklijke Militaire Academie. J. T. T. G. van Dam van Isselt, Kolonel der Infan terie, Gouverneur. S. I. van Nooten, Majoor der Artillerie, Eerste-Ofïicier. H. W. Forbes, Eersle-Luitenant der Genie, Leeraar in pionier- en versterkingskunst. R. W. van Wieringen Eerste-Luitenant der Infanterie, Leeraar in hoogere meetkunde, beschrijvende meet kunde en meetkundig teekenen. J. J. G. van Dijk, Eerste-Luitenant der Infanterie, Leeraar in militair strafrecht, oorlogsgebruiken en teekenen. C. P. van Gjnkel, Eersle-Luitenant der Infanterieinge deeld bij de 4 ste cadetten-compagnie. F. J. Bijvoet, Eerste-Luitenant der Infanterie, ingedeeld bij de 2de cadetten-compagnie. C. Koning, Tweede-Luitenant der Infanterie, Leeraar in tactiek. J. J. L. Boordrez, Civiel- en bouwkundig Ingenieur, Leeraar in bouwkunde en lijnteekenen. J. D. B. Ophorst, Bibliothecaris Gedetacheerd. Jhr. W. A. Ortt, Eerste-Luitenant van hel 2de Regiment Veld-ArtillerieLeeraar in paardrijden en artillerie reglementen. G. Webb, Eersle-Luitenant van hel Me Regiment Infan terie, ingedeeld bij de lst.e cadetten-compagnie. v

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 148