CXLVII Cadetten. I Infant. "3 as O Genie. Totaal. Aanmerkingen. 50 26 69 18 8 171 (a) Aankomst 15 September. Plechtige inwijding der K. M. Academ 24 November. 65 33 70 24 6 198 (c) b22 Maart 1830 overleden. 7 Mei 1830 Steenberghe. Sterkte 31 December. 65 33 70 24 6 198 (d) 31 Oct. eervol ontslagen. (e) 8 Aug. 1831 Luit.-Kolonel. Sterkte 1 Januari. de Kon. Mil. Academie geschorst. opnieuw begonnen. 23 10 21 23 2 79 (0 [gAank. 3 Juli als 1ste Commandant. (Bekleedde als zoodanig de functiën aan de betrekking van Gouverneur ver bonden.) (li) Benoemd bij Koninklijk Besluit van den lOden Juni (als Kapitein). 1/ September Majoor. (i) Sterkte 1 November. 44 12 31 26 3 416 O") Sterkte 1 October. 66 14 38 25 7 150(A) (A-) Van dat jaar af (tot en met 1847 sterkte op 15 Febr. van ieder volgend 20 jaar. 85 49 28 8 190 80 18 42 27 7 174 28 Nov. Kolonel. 23 Aug. 1841 Gouverneur. (m) 23 Aug. 1841 Commandant, 70 13 39 20 13 155 +3 68 a +3 h +-> (p. S-. CD ■+J c3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 153