CIL Cadetten. 73 tö O Artill. Genie. Totaal. Aanmerkingen. 43 13 34 21 9 120 40 10 31 19 7 107 (a) 3 Nov. Luitenant-Kolonel. 50 9 20 16 6 101 (b) 11 Juli 1845 Generaal-Majoor. 57 7 14 15 93 68 3 11 14 96 72 10 12 - 94 Cti «+-I fl HH j 3 c3

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 155