CL Jaartal. Begin- cursus. Gouverneur. Rang Commandant, Directeur der Studiën of Eerste Officier. Rang. 1848 Seelig, H. G. Gen.-Majoor. DelpratJ. P. Commandant. Luit.-Kolonel. Ingenieur. 1849 SeeligH. G. DelpratJ. P. Commandant. 1850 Seelig, H. G. Delprat, J. P Commandant. 1851 Seelig, H. G. DelpratJ. P. (b) Commandant. 1852 Seelig, H. G. (c) Delprat, J P. (d) Commandant. Kol.-Ingenieur. 1853 Ridder van Rappard Jhr. J. K. Van Overstraten J P. C. Commandant. Majoor der Art. 1854 Ridder van Rappard, Jhr. J. K. (e) Van Overstraten, J. P. C. Commandant. 1855 Walther, J. W. Kolonel. Van Overstraten J. P. C. <g) Commandant. 1856 Walther, J. W. Gen -Majoor. Van Overstraten J. P. C. Commandant. Luit.-Kolonel der Artillerie. 1857 Walther, J. W. (Ji) Van Overstraten, J P. C. (0 Commandant. 1858 Scheltus, J. Van Overstraten J. P. C. Commandant. Kolonel der Art. 1859 ScheltusJ. Van Overstraten J. P. C. Commandant.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 156