94 95 94 99 90 77 72 79 76 86 85 CLI Adelborsten. Totaal. 136 (a) 114 94 254 64 250 7-1 265 75 297 78 307 64 312 38 320 306 318 329 Aanmerkingen. aVan dat jaar af tot en met 1867 sterkte op 15 Februari van ieder vol gend jaar. (b) 2 Augustus 1852 Kolonel. (c) 1 October op pensioen gesteld. 1 October Ridder van Rappard. (d) 1 November uit de sterkte. 1 November Van Overstraten. (e) 9 Februari 1855 overleden. 15 Maart Walter. 10 Mei 1856 Generaal-Majoor. (g) 31 October Luitenant-Kolonel. (h) 26 November overleden. '22 December Sclieltus. (t) 23 November Kolonel. +2 G a U-i G HH 111

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 157