CLII Jaartal. Begin- cursus. Gouverneur. Rang. Commandant Directeur der Studiën of Eerste Officier. Rang. 1860 Scheltus, J. (a) Gen.-Majoor. Van Overstraten J. P. C. (4) Commandant. Kolonel der Art. 1861 Van Overstraten J. P. C. Kuijck, 0. H. (c) Commandant. Majoor der Art. 1862 Van Overstraten, J. P. G. Kuijck, 0. H. Commandant. Luit.-Kolonel der Artillerie. 1863 Van Overstraten, J. P. C. Kuijck, 0. H. Commandant. 1864 Van Overstraten, J. P. C. Kuijck0. H. Commandant. 1865 Van Overstraten, J. P. C. (d) Kuijck, 0. H. (e) Commandant. 1866 Van Overstraten J. P. C. Luit.-Generaal. Kuijck, 0. H. (g) Commandant. Kolonel der Art. 1867 Schönstedt, A. C. A. 0') Kolonel der Inf. Gerlach A. J. A. Commandant. Majoor der Art. 1868 En gel vaart, A. Luit.-Kolonel der Infanterie. GerlachA. J. A. Commandant. Luit.-Kolonel der Artillerie. 1869 Engelvaart, A. Kolonel der Inf Gerlach A. J. A. Commandant. 1870 Engelvaart, A. (m) Gerlach, A. J. A, Commandant. Kolonel der Art. 1871 1 V. d. Star, J. M. Majoor van den Gen. Staf. 7

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 158