XI Moge het ons Land met zijne Bezittingen en Koloniën onder de regeering van Koningin Wilhelmina wel gaan liet zij groot in alles, waarin ook een klein volk groot kan zijn Ik treed af van de hooge plaats, die Ik in ons Staatswezen heb bekleedmet den diepgevoelden wensch, dat op Koningin en Volk te zamendoor de nauwste banden vereenigd, Gods zegen blijve rusten. Emma.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 17