CLXXXV dat liet feest zou zijn huishoudelijk; het cadetten- korps zou in eigen kring datgene verrichtenwat strekken moest oin den datum 24- November 1828 in herinnering te brengen. Op welke wijze dit heeft plaats gehad, zal hieronder in 't kort gezegd worden. In den namiddag van Donderdag had in de Academie eene muziekuitvoering plaats; de Kolonel, Commandant van het Ode Regiment Infanterie, had daartoe de stafmuziek van zijn onderhebbend korps beschikbaar gesteld. Deze uitvoering had plaats in de uitspanningszaal, de plaats, die al zoo menigmaal getuige is geweest van gewichtige gebeurtenissen in de geschiedenis der Kon. Mil. Academie. Om 3 uur vereenigden zich, op verzoek van den Gouverneur, den Kolonel J. T. T. C. van Dam van Isselt, de officieren en de ambtenaren, die aan de K. M. A. werkzaam zijn, in de receptie zaal. De Gouverneur maakte hier bekend, dat door Z.I1 E.G. het photographisch portret van wijlen zijn voorganger, den Kolonel C. L. van Pesch, aan de K. M. A. was geschonken en bestemd was om in de wachtkamer der leeraren te worden opgehangen. Het portret van wijlen den Kolonel C. L. van Pesch is eene levensgroote buste en munt uit zoowel door keurige uitvoering als volkomen ge lijkenis. Namens de officieren en ambtenaren werd door

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 191