6 energie, zijn werkkracht, zijn lust en ijver zijn over geplant in velen onzer. Zijn veelomvattende werkkracht kan ons ook nog blijken uit de vele belangrijke werken van zijn hand, welke de laatste vijf en twintig jaren liet licht zagen. Een volledige lijst dier werken moge hier een plaats vinden Handboek voor officieren der Artillerie, door A. L. W. Seyffardt en C. L. van Peseh in 12 afleveringen 48721874. Met 3 bijvoegsels 18771880. Handleiding tot de Kennis der Artillerie voor de Cadetten van dat Wapen: Afdeeling Techniek door C. L. van Pesch. Hoofdstuk I. Materialen 1878 en 1887. II. Buskruit 1879 en 1888. III. Geschut 1881 en 1889. IV. Ernstvuurwerken en munitiën 1882 en 1893. V. Draagbare wapenen 1883 en 1895. VI. Voertuigen en affuiten 1885 en 1895. VII. Militaire bruggen en verdere over tochtsmiddelen 1887. VIII. Torpedo's 1887. Bij dezen omvangrijken arbeid vond hij nog tijd en gelegenheid om verschillende voordrachten in de Ver- eeniging ter beoefening van de krijgswetenschap te houden en wel over de volgende onderwerpen

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 208