„HARALD DE SKALDE." EERSTE BEDRIJF Groote hal, Koning Widubald, krijgslieden maagden, waaronder Blidi). Rei van maagden: Heil aan den zwervende, Eereverwervende Geef aan den stervende Dapperheids loon. Krijg is gekomen Alom vernomen Schut nu landszoomen Schut dezen troon. Wee den verdervende, Laf bleek zich vervende, Teeken hem kervende Allen voor hoon. UIT lste TOONEEL.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 228