34- Ha raid: Wat lieve klankdus Blidi heet gijwil mij Niet schelden, Blidi, want gij meent het niet; De woorden, die gij hebt gebruikt, zijn veel Te hard voor uwen zachten mond'k ben schuldig Oprecht erken ik het, o, als gij wist Hoe gaarne ik terug zou nemenwat U kwetste, maar bedenk, dat ik ook Blidi Niet had gezientoen ik mijn wilde woorden Zoo onbeteugeld lietvergeet hen dus En wrok mij niet. Blidi (in zichzelve): 'k Gevoel mij wonderbaar te moedeen Mijn hart klopt vreemdmij duizelt'k wilik moet Dien tooverband verbreken. (Luide) Mij is het Vergeven niet vergundmaar hoe kan ik Vergeten, waar geheugen werd geschonken. Herinnert gij uw eigen schoone woorden Dan niet, zoo kort geleden nog gesproken, Vol sterkt' en mannenmoed? H a r a 1 d O, Blidi! Blidi: «Vrouwen vermijd ik, beur tred is mij zwakke."

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 236