39 zij in ons is overgeplant door tal van Eeuwendie Oranje samenvonden met het Leger. De projectielen zoeken fluitend hun doel in de schijf, de sabels kletteren tegen elkander in de scherm lessen. Er is vrede De ontroering heeft zich weêr verscholen onder uw aldagslevcn, maar ze is als het beeld op de plaat, die een oogenblik is verlicht en daarna is weggesloten in een donkere kamer, wachtende op het oogenblik, dat haar te voorschijn zal roepen. Stil zal ze zich houden in haar schuilhoek, totdat het Koninklijk Woord haar zal doen treden in het Licht, en dan, dan zal ze ons voorwaarts doen gaan of doen standhouden tot den laatsten ademtocht. Zoo zii het! S. N. ~^yvv\AAAA/VVVuvv^N<~—

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 241