VAN EEN VOLK. ij waren beiden uit hetzelfde dorp in Thessalië geboortig. Ulato was twee jaar ouder dan zijn speelmakker Tarkla, hetgeen niet belette, dat ze hun jeugd in volkomen vriendschap sleten. Ze deelden eikaars kinderverdrietze reden samenop hun kleine paardjes, langs de schilderachtige bergwegen in den omtrek. Wanneer de oudePetella, de bewoonster van het aardige witte huisje in de wijnbergen, beide knapen vriendelijk toeknikte, dan deed ze slechts, wat ieder ander in het dorp deed. Men mocht hen gaarne, de aanstaande jonge meesters van het dorp. Hun vaders bezaten beiden uitgestrekte goederen en het wel en wee der meeste dorpsbewoners was met de eigenaars nauw verbonden. Op den leeftijd gekomenwaarop ieder de hoofd richting van zijn levenspad bepaalt, kozen beide jongens den militairen stand. Na eene zorgvuldige opleiding te Athene, deden beiden als cavalerie-officier hun intrede bij het leger. Tijdens de studiejaren was hun vriend schap een tijdperk van verkoeling ingetredenhet «OO^OOC

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 243