44 raad, dwepende vaderlandsliefde, wreedheid..... liet beeld van den oorlog heeft op zijn gemoed den indruk gemaakt, die tot een soort van onverschillig berusten leidt, en waarin alleen het droevig lot van zijn vader land en een enkel maal het verraad van zijn ouden speelmakker nog droeve snaren trillen doet Minder wordt de afstand, die hem van den vijand scheidt; de mogelijkheid op ontmoeting met Turksche cavalerie-patrouilles is niet uitgeslotende voorzichtig heid en het spannende van den toestand nemen toe. Drie zijner manschappen onder een beproefd onder- olïicier zendt hij links een bergpad inhem resten nog voldoende ruiters tot dekking. Zijne bekendheid met de landstreek strekt hem tot voordeel; langs paden, die hij zich uit zijne jeugd herinnert, rijdt hij verder. Hier en daar brandt een niet voldoende verborgen wachtvuur, vage afmetingen van voertuigen zijn op een helder oogenblik te onderscheidentroepenonder- deelen zijn nu en dan waar te nemen. Ongestraft verricht de jonge officier zijne verkenning, vijandelijke patrouilles blijven ver van zijn standpunt verwijderd. Na het mogelijke gedaan te hebbenkeert hij zwijgend op zijn weg terug, zijn trouwe ruiters volgen hem. Het bewustzijn den moeilijken plicht vervuld te hebben stemt hem minder droevigvastberaden volgt hij het geheimzinnig bergpad. Daar dringt de hoefslag van paarden op den ongelijken rotsbodem tot hem door. Zou hij opgemerkt zijn? Hij voelt zich sterk genoeg eene overmachtige patrouille het hoofd te

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 246