m 80 georganiseerd politiewezen, dat zijne posten door de geheele stad uitzet. Men spreekt ook van eene geheime politie, wier bestaan evenwel niet met zekerheid is vast te stellen. Eene bijzonderheid, waardoor de stad zich gunstig van hare meer moderne zusteren onder scheidt, is de volkomen afwezigheid van alcoholische dranken wat haar oorsprong vindt in den afschuw dien de bevolking voor dat verderfelijke vocht koestert. De kunst, die op zeer hoogen trap staat, openbaart zich in de vervaardiging van teekeningen en aquarellen vooral deze laatste komen onder zeer grillige vormen voor; in het vinden van nieuwe fantasieën op dat gebied is vooral de mannelijke bevolking zeer bedreven. Eens in 't jaar komt een tijdschrift uit, waarin de bijzondere gebeurtenissen in de stad voorgevallen, zijn verzameld. De bevolking kiest uit haar midden een senaat, be staande uit de oudste en wijste mannenhunne ver kiezing levert zeer eigenaardige bezwaren op. Beruchte buurten komen niet voor, tenzij men de Balkan als zoodanig zou willen nemen, daar deze wijk gewoonlijk in kwaden reuk staat. Sjang <XX>§§000-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 282