Te Laat... vMJwy et is Zondag. gen kijkje in het dorpje Z., ergens in den achterhoek van Gelderland gelegendoet U dit reeds dadelijk zien, want haast alle inwoners, in hunne «zondagsche" kleeding gedost, loopen in de dorpsstraat langzaam op en neer, zooals men dit alleen in dorpen ziet. Voor sommige huizen zitten geheele gezinnen buiten op bankende voorbijgangers teruggroetend of een praatje met hen aanknoopend, dat meestal over het weer loopt. Het helder schijnende zonnetje heeft gemoedelijke huisvaders met hooge, zijden petten op en een »pijpken" in den mond, en bedrijvige huismoeders, met zijden schorten voor en een helder wit mutsje op, naar buiten gelokt. De jeugd wandelt ookevenals de groote menschen de jongens met een sigaar in een lang, papieren pijpje »in 'theufd," de meisjes veelal kinderwagens voort duwend. 0 -ootftjoo-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 283