WILHELMINA 105 Ter herinnering aan de troonsbestijging van schappelijken arbeid onder het bezielende toezicht van den ontwerper, het monument, dat thans een sieraad vormt van de Academie. Op een voetstuk van cement en hardsteen verheft zich streng van lijnen en toch bevallig, een bank van smeedijzer, in den vorm van eene regelmatige achtzijdige afgeknotte pyramide, elke zijde gedekt door een kroon en aan beide zijden begrensd door eene fraai afge werkte zware smeedijzeren staaf, die van boven eindigt in een pittig gemodelleerden leeuwenkop. In het voetstuk, aan de zijde van het hoofdgebouw, is een hardsteenen tegel aangebrachtwaarin de woorden zijn gegrift: KONINGIN DER NEDERLANDEN. Het Cadettenkorps 18971898. Een aaneengesloten sterke haag van smeedijzer om een bevalligenslanken boom, zij spreekt tot ons van samenwerking en kracht tot bescherming van een dierbaar kleinoodzij doet ons denken aan een onwrikbaar standhouden om den troon van Koningin Wilhelmina in de ure des gevaars, wanneer eene schendende hand zich zou willen uitstrekken naar de

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 309