409 woordigheid deelde, in dat uur ontnam de wreede dood hem aan zijne dierbare gade, aan zijne bloedver wanten aan zijne vele vriendenaan de Academie aan zijn Vaderland! Nooit zal de Academie den trouwen ambtenaar vergeten. Hem ter eere is zijn naam gegrift op het voetstuk van de ¬ęKoninginnebank" met de woorden: Ontwerp van W. C. KOOMANS, leeraar K. M A. f 31 Aug. 1898.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 313