Het volkslied „WILHELMUS VAN NASSOUWEN." «Wilhelmus van Nassouwe" Gij waart der vaadren zang: Een band van liefde en trouwe Bleeft gij sinds eeuwen lang! Waar onze wimpels zweven Ons vaandel staat geplant, Wordt gij steeds aangeheven Gij lied van Nederland! Staring. Welk oprecht vaderlander heeft gedurende de inhul digingsfeesten niet getracht, het zijne bij te dragen tot opwekking en verhooging van de oude liefde en geestdrift voor het dierbaar vaderland en het Vorstelijk Huis. Vele van warme liefde voor Vaderland en Vorstin ademende liederen werden in stad en dorp aangeheven als zoovele blijkendat de warme vaderlandslievende geest, die onze Voorouders bezielde, nog heden onder hun nakroost voortleeft. Onder alle gedichten van vroegere en latere dagen die gewijd waren aan het Vorstelijk Huis van Oranje Nassau, neemt het Wilhelmus van Nassouwen, dat in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 316