140 Kamerarrest. Men zorge verder voor eene gemakkelijke communicatie tusschen de verschillende troependeelen onderling. Snijders. Cadet te Oldebroek. Voor een der tentenhet rijkst van stoffen en sieraden Lag, met een langen baard en pracht van lijfsgewaden. Withuis. Luchten. Zie ginds die zwakke kudde naken, Dien trouwen hond dat vee bewaken. 0. Z. van Haren. Terug van detacheering. 't Erkentelijk vaderlanddoor liefde en vreugd gedreven Neemt weer zijn kinderen op, die uit den dood herleven. Nova Zembla. Linnenkamer. Ehret die Frauen, sie flechten und weben Uns wollene Striïmpfe für's frostige Leben. J. Gram. Aankomst 1ste v e r b 1 ij f j a a r. Kompliment van de juffrouwen Wolff en Deken, en dat hier de kalfskop was.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 344