146 Bladz. Naamlijst der HII. Officieren en Burgerleeraren aan de Koninklijke Militaire Academie. xxxv. Naam- en Kwartierlijst van HH. Officieren en Burgerbeambten der Koninklijke Militaire Academiexliii. Lijst der Onderofficieren. xlvji. Naamlijst der Cadetten aan de Koninklijke Militaire Academiel. Numerieke Staat der Cadetten cursus 1898 1899lxviii. Naamlijst der Cadetten (gerangschikt volgens anciënniteitlxix. Senaat van het Cadettenkorps der Koninklijke Militaire Academielxxix. Vereenigingenlxxx. Cadetten-Bibliotheekcxvi. Veranderingen en benoemingen bij het personeel der Officieren en Burgerambtenaren aan de Koninklijke Militaire Academiecxli. Overplaatsingen van Cadettencxliii. Overzicht betreffende het Bestuur en het Per soneel der Koninklijke Militaire Academie. 1828—1899. cxlv. Beknopt Overzicht omtrent de Sterkte en Be wapening der Koninklijke Nederlandsche Marineclxi. Jaarverslag van November 1897December 1898CLXxv.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 350