XXXV NAAMLIJST DER J. T. T. C. van Dam van Isselt, (0. N. 4), (35), (B. L. M. 1 kl.), Kolonel der InfanterieGouverneur. S. I. van Nooten, (0, N. 5), (30), Majoor der Artil lerie, Eerste Officier. T. M. Roest van Limburg, \ste Luit. der Art., Adj van den Gouverneur. G. van Steijn, (20), Kapt.-Kwartiermeester. J. J. de Jager, (25), Kapt. Administrateur van kleeding. J. J. P. C. van den Heuvel tot Beichlingengezegd Bartolotti Rijnders, (15), Arts, Offic. van Gez. 1 ste klasse. Dr. C. W. Broers, Arts, Offic. van Gez 2de klasse. L. J. M. Rijnenberg, (15), Paardenarts 2de klasse, tevens belast met liet geven van onderwijs in de paardenkennis. J. D. B. Opliorst, Bibliothecaris. Raad van Bijstand voor liet cursusjaar 18981899. aan de Koninklijke Militaire Academie. Staf der Academie. Voorzitter. De Gouverneur. Plaatsvervangend Voorzitter. De Eerste Officier.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 41