XXXIX houdende theoretische en practische oefeningen en het maken van de daarop betrekking hebbende teekeningenbenevens het topografisch teekenen voor de Cadetten der Genie. (Geeft les in versterkingskunst en militaire bouw kunde, wetten en dienstvoorschriften der Genie, belegeringsoefeningen op de kaart, militaire hydro- graphie en fortificatie-teekenen). Officieren-Leeraren. B. M. Goslings, Kapitein der Infanterie O.-I.-L., in tactiek en O.-I. krijgsgeschiedenis. A. J. G. de Bruijn, (15), isle Luitenant der Infanterie, in teekenentevens technisch directeur der litho- graphie. M. J. Olrée, (15), 1 ste Luitenant der Infanterie, in tactiek, en belegcringsoefeningen op de kaart. R. Dufour, (15), 1 ste Luitenant der Infanterie, in tactiek, militaire aardrijkskunde, strategie en krijgs geschiedenis. A. Copes van Hasselt, 1 ste Luitenant der Infanterie, in tactiek, strategie en krijgsgeschiedenis. G. Spat, 1 ste Luitenant der Infanterie, in Maleische taal en land- en volkenkunde van Nederl.-Indië. Jhr. II. W. Storm van 's Gravesande, (B. K. 9), iste Luitenant der Infanterie, in Indisch militair straf recht en tactiek. G. W. Fris, isle Luitenant der Infanterie, in mecha-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 45