XL nica, hoogere meetkunde, beschrijvende meetkunde en meetkundig teekenen. R. B. A. N. de Quay, 1 ste Luitenant der Infanterie, in militaire aardrijkskunde, tactiek en teekenen. R. W. van Wieringen(S. B. 4), 1 ste Luitenant der Infanterie, in hoogere meetkunde, beschrijvende meetkunde en meetkundig teekenen. J. W. Scholten, 1 ste luitenant der Infanterie O.-I-L., in O.-I. krijgsgeschiedenis, tactiek, taciische oefe ningen op de kaart en oorlogsgebruiken. J. J. C. van Dijk, 1 ste Luitenant der Infanterie, in militair strafrecht, oorlogsgebruiken en teekenen. G. Koning, ïlde Luitenant der Infanterie, in tactiek. J. M. Baron van Boecop, (15), iste Luitenant der Cavalerie, in paardrijden en cavalerie-reglementen. A. M. van Wijk, 4ste Luitenant der Cavalerie, in paardrijden en cavalerie-reglementen. J. M. Benteijn, 1 ste Luitenant der Cavalerie, in paard rijden en cavalerie-reglementen. Jlir. W. A. Ortt, 1 ste Luitenant der Veld-Artilleriein paardrijden en artillerie-reglementen. J. C. Logger, iste Luitenant der Artillerie, in artillerie, artillerie-reglementen en lijnteekenen. H. J. A. Feber, 1 ste Luitenant der Artillerie, in artillerie en lijnteekenen. F. Boogaard, 1 ste Luitenant der Artillerie, in artillerie, artillerie-reglementen en laboreeren. G. de Josselin de Jong, 1 ste Luitenant der Artillerie in artillerie, artillerie-reglementen en lijnteekenen. G. G. van Everdingen, 1 ste Luitenant der Artillerie, in artillerie, artillerie reglementen en lijnteekenen.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 46