NUMERIEKE STAAT DER CADETTEN. LXVIII Cursus 1898/1899. Hier te lande. Oost-Indië. Totaal. Studiejaar. Inf. Cav. Art. Gen. Inf. Cav. Art. Gen. III. 19 4 14 4 26 2 10 3 82 II. 17 7 18 6 43 2 10 2 105 I. 18 7 14 5 44 4 11 2 105 Totaal. 54 18 46 15 113 8 31 7 292 i

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1899 | | pagina 74