I N H O U 1». Voorberigt. Kalender, Zons- en Maansverduisteringen, ons Zonnestelsel. Vel Ons Koninklijk HuisJiladz. 1, Naamlijst van het personeel der Koninklijke Militaire Akademie. IK Naamlijst der Kadets'4. Veranderingen in het personeel van Officiers, Leeraars, Adel borsten en Kadets sedert het afdrukken der naamlijsten in den vorigen Jaargang Numerieke Kathegorie-slaat der Kadets, op den 20sten Novem ber 1857.81. Wijzigingen in het Reglement voor de Akademie82. Uitslag van het examen der Aspiranten voor de Landmagt in 185785. Na-examen-88. Naamlijst van leerboeken en andere hulpmiddelen tot onder wijs, bij de Koninklijke Militaire Akademie vervaardigd en voor hare rekening uitgegeven39. Naberigt, behoorende bij de Naamlijsten45. MENGELWERK. Een los blad uit mijn dagboek, door J. C. J. K1. Voltaibh over 1672, door W J. Knoop81. Staaltje van aspirantenkundedoor De II.58. Feestviering, door een oud-Hoofdofficier60. Een stuk zonder naam, door Vm. Kadet74. De ergste vijand door W. Kqk'8. Een militair gesprek op de Donau-stoomboot door L. Moeder. 90. Een muzykliefhebber door 1»d. Kadet123. Verklaring der teekens.186. Veranderingen na het afdrukken138.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 215