27 ADELBORSTEN EN RADETS. Benoemingen. Bij Z. M. besluit van den 14den Julij 1837, N°. 68, zijn de volgende Kadets benoemd tot 2e Luitenants bij bet wa pen der Infanterie hier te landeals J. Visser (6de Reg.)J. H. Verschoor (Sde Reg.)F. le Maire Knotzer (7de Reg.) F. K. P. Donnadieu (6de Reg.) L. J. Pisuisse (3d® Reg.)A. A. A. A. van Laak (ide Reg.)Jhr. W. L. van Spengler (lsle Reg.), c. J. Bar. van Uïenhove (2de Reg.), K. H. J. J. Hirschmann (8s,e Reg.), J. C. van de Polder t2de Reg.)G. C. R. R- de Graeff (8s" Reg.), L, J. So OMAN (2de Reg.), J. Waldeck (6de Reg.), II. W. Riesz (8ste Reg.) H. K. F. van Teun (8ste Reg.) en Jhr. W. A. Beelaerts van Blokland (4de Reg,) Bij Z. M. besluit van denzelfden datum, N°. 69, zijn de volgende Kadets benoemd tot 2dü Luitenants bij het wapen der Kavallerie hier te landeals W. C. S. J. Versfelt (4de Reg. Drag.) L. J. H. Te- ding van Berkhout (2d* Reg. Drag.), G. L. M. Bar. Taets van Amerongen van Natewiscii (2dü Reg. Diag.) P. N. J. Thirion (lsle Reg. Drag.) F. L. de Graeff (2de Reg. Drag.), G. A. Scheidius (2de Reg. Drag.) G. J. IJssel de Schepper (3de Reg. Drag.), W. P- G. Wieling (3de Reg. Drag.), B. J. Couvee (lste Reg. Drag.) C. L. A. Schrassert Bert (4de Reg. Drag.), en W. A. H. Gelderman (5de Reg. Drag.). Bij Z. M. besluit van denzelfden datum, N°. 70, zijn de volgende Kadets benoemd tot 2di' Luitenants bij het wapen der Artillerie hier te lande als J. Romein (3de Reg. Vest. Art.) A. C. Bar. Bentinck (3de Reg. Vest. Art.) K. M. Verschoor (lste Reg. Vest. Art.), G. F. W. Borel (2de Reg. Vest. Art.) J. F. Goudriaan (IsiL Reg. Vest. Art.), M. J. Soutendam (2de Reg. est. Art.), J. H. Vrancken (lslt! Reg. Vest. Art.) C. M. B. W. Re.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 53