(f 64 (f 142. 136. UITSLAG v\n «et EXAMEN der ASPIRANTEN voon de LANDMAGT is 1837. Onderwijzers. Woonplaatsen. St. Oedenrode. Oorschot.... Oosterhonl Issenheim. Schoonhoven Tiel Utrecht. Veenendaal. V«lp Kanen Missingen Boerburg ifwaeeninoen Wccsp W erkendam Winschoten ijjjuylcn Znlphcn Zwolle li vemen. Namen. Houtman.. Söhngen van der Schaft Kaptemi Westbroek. van den Berg... Gymnasium 5 Sand berg Nijland (Tip Kramer. Iloxel Iscken. Landolt Sfuart Iiigenhoes Gymnasium Lagerweij. Verhcy Gymnasium Ivan Driel Gymnasium t Snijder I Heering Privaat ouderwijs bij bijzondere per sonen. Voldaan. Verkregen N°. 81. 81. 83. 36, 37, 88. 73. 65. 31. 30, 38. '26, 42, 90. 70, 76, 83. '20,48. 14. n 37, S3. 14. 6 1,46,60.78,93, j 94. L Niet voldaan. Verkregen N°. 131. 163, 178, 133, 139. 109, 119. 149. 123, 134. 167. 114, 123. 127. 98. 131. 160. lOL 132,140,147, 148,162,106,169: 172.173,179. (f) ln volg-orde van kundigheden op «ene lijst van alle Aspiranten der Landmagt.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Almanak der Koninklijke Militaire Akademie | 1958 | | pagina 63