Ten geleide 7 De splitsing van het fraaie en goed verzorgde Jaarverslag van het Nederlands Leger- en Wapenmuseum „Generaal Hoefer", zoals dit tot nu toe verscheen, in een zakelijk en een weten schappelijk deel, acht ik een goed besluit. Een Jaarverslag heeft nu eenmaal een beperkte doelstelling. In het Jaarverslag van het Legermuseum komen echter tot mijn genoegen ieder jaar meer artikelen en bijdragen voor die waard zijn blijvend en in ruimere kring te worden geraad pleegd. Daartoe biedt de voorgenomen wijze van publicatie thans alle gelegenheid. Ik hoop dan ook, dat de uitgave van „Armamentaria" in ruime kring belangstelling zal wekken en gaande houden voor ons mooie Legermuseum. Want dit museum heeft niet alleen histo rische waarde. Het kan juist door de moderne wijze van expositie een belangrijke rol vervullen in de goede verhou ding van ons volk ten opzichte van onze strijdkrachten, hetgeen voor deze een levensvoorwaarde is. De Staatssecretaris van Defensie K.L. G. H. J. M. Peynenburg.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Arma | 1966 | | pagina 10